Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor veiligheidsregio

Praktijktoets Hollands-Midden

Eerder was er een aankondiging van een onverwachte praktijktoets voor Veiligheidsregio Hollands-Midden. Op 19 mei heeft deze ook daadwerkelijk plaatsgevonden. De praktijktoets betrof een grote aanrijding op de A44 op het grondgebied van Oegstgeest. Een tankauto in de brand, een andere tankauto waaruit een gevaarlijk stof lekte, grote kettingbotsing met veel gewonden en 2 doden. Een flinke calamiteit dus waarvoor al snel GRIP 2 en vrij snel daarna GRIP 3 werd afgeroepen.

Veiligheidsregio Holland-Midden heeft op hun site een beknopt verslag van de praktijktoets geplaatst.

Advertenties

Grote reddingsactie met 510 opvarenden

Regelmatig oefenen hulpinstanties een ramp, zo is er komende periode een onverwachte oefening in de Veiligheidsregio Hollands-Midden aangekondigd. Afgelopen zaterdag heeft de Nederlandse Kustwacht in samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland, Gemeente Velsen en Haven Amsterdam voor de kust van Zandvoort/IJmuiden een grootscheepse rampenoefening gehouden. Vanaf de cruiseferry de “King of Scandinavia” werden 510 personen geëvacueerd en aan land gebracht.

Begin juni van dit jaar zal er naar aanleiding van de oefening en de gerapporteerde resultaten een evaluatie worden gehouden.

Lees meer en bekijk de foto’s bij blik op 112.

Kwartaaluitgave ‘De Veiligheidsregio’

Op 5 mei is de eerste editie van de nieuwe krant ‘De Veiligheidsregio’ van het Veiligheidsberaad uitgekomen. Een kwartaaluitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met NVBR, Politie Nederland, GHOR, VNG en het ministerie van BZK. Het doel is informeren over ontwikkelingen en achtergronden van onderwerpen die gerelateerd zijn aan de veiligheidsregio.

Meer informatie en de digitale versie is te vinden op de website van het Veiligheidsberaad.

Binnenkort rampen-oefening in Veiligheidsregio Hollands-Midden

Leiden – Op een nog onbekende datum in de periode van 11 tot en met 31 mei 2009 organiseert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de Veiligheidsregio Hollands-Midden.

Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden.

Lees meer