Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor veiligheid

Denk vooruit campagne weer van start

Van 26 oktober tot en met 6 december 2009 voert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de “Denk Vooruit-campagne”. In de campagne staat dit jaar het noodpakket centraal. Via radio- en TV-commercials, banners en dergelijke, wil het ministerie iedereen bewust maken van het feit dat ook in ons land noodsituaties kunnen voorkomen en dat het daarom verstandig is je daarop voor te bereiden.

Meer informatie over de Denkvooruit campagne, zie daarvoor http://www.denkvooruit.nl.

Meer nieuwsberichten met dit onderwerp

Advertenties

Veiligheid rangeerterrein Kijfhoek zorgelijk

Dat zegt de inspectie voor verkeer en waterstaat over het grootste rangeerterrein in Nederland bij Zwijndrecht.

zie hier de video op nuvideo.nl.

De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

De Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid heeft het rapport “De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen” gepubliceerd. Het rapport geeft een beschrijving van de regionale GHOR-organisatie met specifieke aandacht voor de organisatie (processen en actoren), de rol en positie van de RGF en het operationeel presterend vermogen. Op basis van deze beschrijving worden gesignaleerde knelpunten voor de regionale GHOR en mogelijke verbeteracties benoemd.

Via: ioov.nl download daar ook het rapport rechts op de pagina.

Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008

In dit rapport worden de bevindingen van de nationale risicobeoordeling gepresenteerd. 

Dreigingen worden langs één meetlat gelegd op basis van een vooraf overeengekomen model. Dreigingscenario’s voor bv. overstromingen, pandemieën en langdurige uitval van nutsvoorzieningen en voor incidenten met een moedwillige oorzaak worden op een eenduidige manier beschreven, onderbouwd met cijfers en geaggregeerd. Op deze manier worden de risico’s voor de nationale veiligheid vergelijkbaar en wordt agendering van maatregelen mogelijk.

Bekijk het nieuwsbericht op minbzk.nl, daar is ook het rapport te vinden.

Innovatiecongres Veiligheid

De blik op de toekomst van een veilig Nederland.

Kennisuitwisseling en tastbare toepassingen van de nieuwste innovaties; dat zijn de ingrediënten van de ontmoetingsdag die op 24 juni 2009 plaatsvindt voor iedereen die betrokken is bij innovaties op het gebied van maatschappelijke en fysieke veiligheid. Voor deze dag organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Innovatiecongres Veiligheid in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam.

Meer informatie en aanmelden.

Veilig! relatiemagazine van Trigion

De eerste editie van dit jaar van het relatiemagazine Veilig! van Trigion staat online. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de succesvolle samenwerking tussen politie en beveiligers in het Winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam, het onderzoek van Trigion over het richten van winkelcamera’s op straat en de Afghanistan-top. Verder is Tjibbe Joustra aan het woord en gaat het over het beveiligen van Urenco, een uranium verrijkingsite in Almelo.

Download het magazine hier.

Rampenoefening voor jongeren op habbo hotel

habbo hotel

habbo hotel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken lanceert maandag op internet een virtuele rampenoefening voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op het virtuele jongerenhotel habbo kunnen zij leren wat er gebeurt als er sprake is van een overstroming en een evacuatie. Doel van de rampenoefening is jongeren bewust te maken van het feit dat ook zij getroffen kunnen worden door een noodsituatie. Op HABBO worden veiligheidstips gegeven en wordt aangegeven hoe je je kunt voorbereiden op een noodsituatie

Lees verder op trouw.nl en op blik op 112