Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor veilig nederland

Programma congres Veiligheid begint bij Voorkomen bekend

Op maandag 22 juni vindt in het World Forum in Den Haag het congres Veiligheid begint bij Voorkomen plaats. Al meer dan 800 deelnemers schreven zich in.

Deelnemers zijn afkomstig uit vrijwel alle organisaties die betrokken zijn bij het werken aan een veiliger Nederland: politie, openbaar ministerie, gemeenten, (jeugd)reclassering, raad voor de kinderbescherming, bureaus jeugdzorg, halt, gevangenissen en jeugdinrichtingen, woningcorporaties, leerplicht, enz. Zij krijgen een afwisselend programma voorgeschoteld, waarbij het ontdekken, uitwisselen en (eenmaal terug in de eigen werkomgeving) zelf toepassen van best practices centraal staat.

Lees meer

(dit is een ander congres dan Innovatiecongres Veiligheid)

Advertenties