Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor ramp

De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

De Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid heeft het rapport “De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen” gepubliceerd. Het rapport geeft een beschrijving van de regionale GHOR-organisatie met specifieke aandacht voor de organisatie (processen en actoren), de rol en positie van de RGF en het operationeel presterend vermogen. Op basis van deze beschrijving worden gesignaleerde knelpunten voor de regionale GHOR en mogelijke verbeteracties benoemd.

Via: ioov.nl download daar ook het rapport rechts op de pagina.

Advertenties

Binnenkort rampen-oefening in Veiligheidsregio Hollands-Midden

Leiden – Op een nog onbekende datum in de periode van 11 tot en met 31 mei 2009 organiseert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de Veiligheidsregio Hollands-Midden.

Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden.

Lees meer