Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor publicatie

Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008

In dit rapport worden de bevindingen van de nationale risicobeoordeling gepresenteerd. 

Dreigingen worden langs één meetlat gelegd op basis van een vooraf overeengekomen model. Dreigingscenario’s voor bv. overstromingen, pandemieën en langdurige uitval van nutsvoorzieningen en voor incidenten met een moedwillige oorzaak worden op een eenduidige manier beschreven, onderbouwd met cijfers en geaggregeerd. Op deze manier worden de risico’s voor de nationale veiligheid vergelijkbaar en wordt agendering van maatregelen mogelijk.

Bekijk het nieuwsbericht op minbzk.nl, daar is ook het rapport te vinden.

Advertenties

Nieuwe risico’s voor Nederland op een rij

Het kabinet heeft twintig nieuwe scenario’s beschreven van bedreigingen die de samenleving kunnen ontwrichten. De nieuwe scenario’s komen bovenop de 13 scenario’s die vorig jaar al zijn gepresenteerd. Ook is beschreven wat er nog nodig is om dreigingen te voorkomen of het hoofd te bieden. Daarbij is naast de inzet van de overheid ook die van bedrijfsleven en burgers (zelfredzaamheid) van belang. Dit staat in de tweede Nationale Risicobeoordeling van het kabinet.

Waar en wanneer de risico beoordeling te vinden is, staat er niet bij, voorlopig moeten we het dus nog met die van 2008 doen. Een voor mij persoonlijk interessante aangekondigde maatregel:

De zelfredzaamheid en het risicobewustzijn van de bevolking moet omhoog

Lees het hele bericht op regering.nl of op minbzk.nl.

15.721 Onlineberichten over Nieuwe Influenza A

Hoe en wat schrijven bloggers, twitteraars, forabezoekers, en webredacteuren over de Nieuwe Influenza A(H1N1)? Op welke toon wordt er gediscussieerd op onlinefora en welke bronnen en personen domineren de discussie? Naar die en meer vragen heeft onderzoeksbureau RMInteractive in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) de afgelopen twee weken onderzoek gedaan.

De resultaten zijn terug te vinden op risicoencrisis.nl of hier te downloaden:

Onderzoek 1 (pdf)
Onderzoek 2 (pdf)

Veilig! relatiemagazine van Trigion

De eerste editie van dit jaar van het relatiemagazine Veilig! van Trigion staat online. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de succesvolle samenwerking tussen politie en beveiligers in het Winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam, het onderzoek van Trigion over het richten van winkelcamera’s op straat en de Afghanistan-top. Verder is Tjibbe Joustra aan het woord en gaat het over het beveiligen van Urenco, een uranium verrijkingsite in Almelo.

Download het magazine hier.

Kwartaaluitgave ‘De Veiligheidsregio’

Op 5 mei is de eerste editie van de nieuwe krant ‘De Veiligheidsregio’ van het Veiligheidsberaad uitgekomen. Een kwartaaluitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met NVBR, Politie Nederland, GHOR, VNG en het ministerie van BZK. Het doel is informeren over ontwikkelingen en achtergronden van onderwerpen die gerelateerd zijn aan de veiligheidsregio.

Meer informatie en de digitale versie is te vinden op de website van het Veiligheidsberaad.