Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor crisisbeheersing

Veiligheid rangeerterrein Kijfhoek zorgelijk

Dat zegt de inspectie voor verkeer en waterstaat over het grootste rangeerterrein in Nederland bij Zwijndrecht.

zie hier de video op nuvideo.nl.

Advertenties

De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

De Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid heeft het rapport “De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen” gepubliceerd. Het rapport geeft een beschrijving van de regionale GHOR-organisatie met specifieke aandacht voor de organisatie (processen en actoren), de rol en positie van de RGF en het operationeel presterend vermogen. Op basis van deze beschrijving worden gesignaleerde knelpunten voor de regionale GHOR en mogelijke verbeteracties benoemd.

Via: ioov.nl download daar ook het rapport rechts op de pagina.

Praktijktoets Hollands-Midden

Eerder was er een aankondiging van een onverwachte praktijktoets voor Veiligheidsregio Hollands-Midden. Op 19 mei heeft deze ook daadwerkelijk plaatsgevonden. De praktijktoets betrof een grote aanrijding op de A44 op het grondgebied van Oegstgeest. Een tankauto in de brand, een andere tankauto waaruit een gevaarlijk stof lekte, grote kettingbotsing met veel gewonden en 2 doden. Een flinke calamiteit dus waarvoor al snel GRIP 2 en vrij snel daarna GRIP 3 werd afgeroepen.

Veiligheidsregio Holland-Midden heeft op hun site een beknopt verslag van de praktijktoets geplaatst.

Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008

In dit rapport worden de bevindingen van de nationale risicobeoordeling gepresenteerd. 

Dreigingen worden langs één meetlat gelegd op basis van een vooraf overeengekomen model. Dreigingscenario’s voor bv. overstromingen, pandemieën en langdurige uitval van nutsvoorzieningen en voor incidenten met een moedwillige oorzaak worden op een eenduidige manier beschreven, onderbouwd met cijfers en geaggregeerd. Op deze manier worden de risico’s voor de nationale veiligheid vergelijkbaar en wordt agendering van maatregelen mogelijk.

Bekijk het nieuwsbericht op minbzk.nl, daar is ook het rapport te vinden.

Nieuwe risico’s voor Nederland op een rij

Het kabinet heeft twintig nieuwe scenario’s beschreven van bedreigingen die de samenleving kunnen ontwrichten. De nieuwe scenario’s komen bovenop de 13 scenario’s die vorig jaar al zijn gepresenteerd. Ook is beschreven wat er nog nodig is om dreigingen te voorkomen of het hoofd te bieden. Daarbij is naast de inzet van de overheid ook die van bedrijfsleven en burgers (zelfredzaamheid) van belang. Dit staat in de tweede Nationale Risicobeoordeling van het kabinet.

Waar en wanneer de risico beoordeling te vinden is, staat er niet bij, voorlopig moeten we het dus nog met die van 2008 doen. Een voor mij persoonlijk interessante aangekondigde maatregel:

De zelfredzaamheid en het risicobewustzijn van de bevolking moet omhoog

Lees het hele bericht op regering.nl of op minbzk.nl.

Uitgelicht: Goederenvervoerders en veiligheid

In de BN DeStem zegt directeur Bert Klerk van ProRail dat de veiligheid van het goederenvervoer over het spoor te wensen over laat.

De vervoerders gebruiken versleten of te zwaar beladen wagons. 

De topman komt met zijn kritiek naar aanleiding van de recente ongevallen met goederentreinen in het Utrechtse Vleuten en bij Amsterdam-Muiderpoort. Volgens ProRail staan die ongevallen niet op zich en nemen de vervoerders het over het algemeen niet zo nauw met de verkeersregels. Klerk wil daarom dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat meer toezicht gaat uitoefenen op de branche. Lees verder op BN DeStem.

Kwartaaluitgave ‘De Veiligheidsregio’

Op 5 mei is de eerste editie van de nieuwe krant ‘De Veiligheidsregio’ van het Veiligheidsberaad uitgekomen. Een kwartaaluitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met NVBR, Politie Nederland, GHOR, VNG en het ministerie van BZK. Het doel is informeren over ontwikkelingen en achtergronden van onderwerpen die gerelateerd zijn aan de veiligheidsregio.

Meer informatie en de digitale versie is te vinden op de website van het Veiligheidsberaad.