Veiligheid

Een kennismashup

Archief voor crisisbeheersing

Veiligheid rangeerterrein Kijfhoek zorgelijk

Dat zegt de inspectie voor verkeer en waterstaat over het grootste rangeerterrein in Nederland bij Zwijndrecht.

zie hier de video op nuvideo.nl.

Advertenties

Praktijktoets Hollands-Midden

Eerder was er een aankondiging van een onverwachte praktijktoets voor Veiligheidsregio Hollands-Midden. Op 19 mei heeft deze ook daadwerkelijk plaatsgevonden. De praktijktoets betrof een grote aanrijding op de A44 op het grondgebied van Oegstgeest. Een tankauto in de brand, een andere tankauto waaruit een gevaarlijk stof lekte, grote kettingbotsing met veel gewonden en 2 doden. Een flinke calamiteit dus waarvoor al snel GRIP 2 en vrij snel daarna GRIP 3 werd afgeroepen.

Veiligheidsregio Holland-Midden heeft op hun site een beknopt verslag van de praktijktoets geplaatst.

Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008

In dit rapport worden de bevindingen van de nationale risicobeoordeling gepresenteerd. 

Dreigingen worden langs één meetlat gelegd op basis van een vooraf overeengekomen model. Dreigingscenario’s voor bv. overstromingen, pandemieën en langdurige uitval van nutsvoorzieningen en voor incidenten met een moedwillige oorzaak worden op een eenduidige manier beschreven, onderbouwd met cijfers en geaggregeerd. Op deze manier worden de risico’s voor de nationale veiligheid vergelijkbaar en wordt agendering van maatregelen mogelijk.

Bekijk het nieuwsbericht op minbzk.nl, daar is ook het rapport te vinden.

Nieuwe risico’s voor Nederland op een rij

Het kabinet heeft twintig nieuwe scenario’s beschreven van bedreigingen die de samenleving kunnen ontwrichten. De nieuwe scenario’s komen bovenop de 13 scenario’s die vorig jaar al zijn gepresenteerd. Ook is beschreven wat er nog nodig is om dreigingen te voorkomen of het hoofd te bieden. Daarbij is naast de inzet van de overheid ook die van bedrijfsleven en burgers (zelfredzaamheid) van belang. Dit staat in de tweede Nationale Risicobeoordeling van het kabinet.

Waar en wanneer de risico beoordeling te vinden is, staat er niet bij, voorlopig moeten we het dus nog met die van 2008 doen. Een voor mij persoonlijk interessante aangekondigde maatregel:

De zelfredzaamheid en het risicobewustzijn van de bevolking moet omhoog

Lees het hele bericht op regering.nl of op minbzk.nl.

Uitgelicht: Goederenvervoerders en veiligheid

In de BN DeStem zegt directeur Bert Klerk van ProRail dat de veiligheid van het goederenvervoer over het spoor te wensen over laat.

De vervoerders gebruiken versleten of te zwaar beladen wagons. 

De topman komt met zijn kritiek naar aanleiding van de recente ongevallen met goederentreinen in het Utrechtse Vleuten en bij Amsterdam-Muiderpoort. Volgens ProRail staan die ongevallen niet op zich en nemen de vervoerders het over het algemeen niet zo nauw met de verkeersregels. Klerk wil daarom dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat meer toezicht gaat uitoefenen op de branche. Lees verder op BN DeStem.

Site update: verbeterde nieuws mashup Veiligheid

De twee kolommen direct rechts bieden het laatste nieuws omtrent veiligheid op Twitter en in de actualiteit. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een enkele nieuwsstroom, worden sinds kort meerdere nieuwswebsites gefilterd op verschillende keywords met betrekking tot veiligheid. Zo kan het zijn dat er een bericht van het NRC of de Volkskrant tussen staat, maar zijn ook de meer op veiligheid gerichte nieuwssites zoals Beveiligingnieuws en Veiligheid.nl toegevoegd.

Mist u iets, heeft u suggesties voor een nieuwssite of ziet u graag uw eigen websites of nieuwsbericht ertussen staan, neem dan contact op. Zie ook over deze site.

Ondertussen werken we aan een dynamische toepassing die de laatste publicaties met betrekking tot externe veiligheid weergeeft. Wilt u graag meer informatie over een Veiligheidsregio? Bezoek dan ook eens dit nieuwe kennisblog.

Grote reddingsactie met 510 opvarenden

Regelmatig oefenen hulpinstanties een ramp, zo is er komende periode een onverwachte oefening in de Veiligheidsregio Hollands-Midden aangekondigd. Afgelopen zaterdag heeft de Nederlandse Kustwacht in samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland, Gemeente Velsen en Haven Amsterdam voor de kust van Zandvoort/IJmuiden een grootscheepse rampenoefening gehouden. Vanaf de cruiseferry de “King of Scandinavia” werden 510 personen geëvacueerd en aan land gebracht.

Begin juni van dit jaar zal er naar aanleiding van de oefening en de gerapporteerde resultaten een evaluatie worden gehouden.

Lees meer en bekijk de foto’s bij blik op 112.